NOT COMMUNICATING FEEDERS IN ONGOLE CIRCLE

Sl.No. Division SubDivision Section Sub Station Name Feeder Name Feeder Code Meter Number Feeders Class Time Status
1 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11 KV SADHUNAGAR SS 11KV Srinivasa Nagar 303611240102 AP921031 01-07-2018 00:16:20 Not Communicating
2 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11 KV SADHUNAGAR SS 11KV Vemparala 303611240101 AP921027 02-07-2018 05:56:10 Not Communicating
3 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11 KV SADHUNAGAR SS 11KV Sadhu Nagar 303611240103 15191119 04-07-2018 14:09:59 Not Started
4 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11 KV Dharmavaram Sub Station 11KV SANKAVARAPPADU 303451140203 AP911131 04-07-2018 14:09:58 Not Started
5 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11 KV Dharmavaram Sub Station 11KV DHARMAVARAM TOWN 303451140204 14194181 08-06-2018 16:14:00 Not Communicating
6 ADDANKI ADDANKI ADDANKI TOWN 33/11 KV Addanki South Sub Station 11KV VASAVINAGAR 303451140302 KA907541 09-07-2018 06:03:59 Not Communicating
7 ADDANKI ADDANKI ADDANKI TOWN 33/11 KV Addanki Sub Station 11KV SINGARAKONDA 303451140107 APS39464 25-05-2018 11:30:51 Not Started
8 ADDANKI ADDANKI ADDANKI TOWN 33/11 KV Addanki Sub Station 11KV GOPALAPURAM 303451140105 11192897 25-05-2018 11:29:45 Not Started
9 ADDANKI ADDANKI ADDANKI TOWN 33/11 KV Addanki Sub Station 11KV BHAVANASI 303451140104 11193035 14-07-2018 06:14:17 Not Communicating
10 ADDANKI ADDANKI MEDARAMETLA 33/11 KV Medarametla Sub Station 11KV GLASSFACTORY 303451340103 16-07-2018 04:16:45 Updation is InProgress
11 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV UPPUMAGULURU SS 11KV GSR ECO BRICKS 303621340303 16-07-2018 04:16:45 Updation is InProgress
12 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV Ballikurava Sub Station 11KV VEMAVARAM 303411340104 11192296 04-07-2018 14:09:59 Not Started
13 ADDANKI MARTUR EDDANAPUDI 33/11 KV Yaddanapudi Sub Station 11KV GANNAVARAM 303411440101 APS15242 08-06-2018 16:34:32 Not Communicating
14 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV MARTURU NORTH SS 11KV RAJUPALEM INDUSTRIAL 303621140101 AP916249 04-07-2018 14:09:59 Not Started
15 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV MARTURU NORTH SS 11KV RAJUPALEM 303621140102 AP916226 04-07-2018 14:09:59 Not Started
16 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV MARTURU NORTH SS 11KV DEGARAMUDI 303621140103 11191962 04-07-2018 14:09:59 Not Started
17 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV MARTURU NORTH SS 11KV Rajupalem AGL feeder 303621140104 16-07-2018 04:16:45 Updation is InProgress
18 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Marturu Sub Station 11KV MLAP 303411140104 APB00485 27-06-2018 12:09:51 Not Communicating
19 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Marturu Sub Station 11KV MARTURNORTH 303411140102 11192089 04-07-2018 14:09:58 Not Started
20 ADDANKI MARTUR S.MAGULURU 33/11KV Gurijepalli SS 11KV INDL Dedicted 303621240103 15191323 25-05-2018 11:29:10 Not Started
21 CHIRALA CHIRALA CHIRALARURALS 33/11 KV Eepurupalem Sub Station 11KV THOTAVARIPALEM 303441240204 MPC50585 04-07-2018 14:09:59 Not Started
22 CHIRALA CHIRALA D2 CHIRALA 33/11 KV Ganjipalem Sub Station 11KV RTC COLONY 303441340204 16-07-2018 04:16:45 Updation is InProgress
23 CHIRALA PARCHOOR INKOLLU 33/11 KV Idupulapadu Sub Station 11KV VANKAYALAPADU 303421340203 11194869 11-07-2018 04:18:15 Not Communicating
24 CHIRALA PARCHOOR PARCHOOR 33/11 KV Adusumalli Sub Station 11KV ADUSUMALLI SPINNING MILL 303421140301 11193891 08-07-2018 18:59:22 Not Communicating
25 CHIRALA VETAPALEM CHINNAGANJAM 33/11 KV Kothapalem Sub Station 11KV MOTUPALLI AGL 303431240304 AP916364 29-05-2018 05:21:37 Not Communicating
26 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11 KV Machavaram Sub Station 11KV PARAKONDAPADU 303511240202 11195266 04-07-2018 14:09:58 Not Started
27 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11 KV Machavaram Sub Station 11KV K M PALEM 303511240203 AP921041 09-07-2018 17:54:19 Not Communicating
28 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11 KV Oguru Sub Station 11KV PALUKURU GANIGUNTA 303511240302 AP912628 04-07-2018 14:09:58 Not Started
29 KANDUKUR KANDUKUR KDK TOWN 33/11KV PAMUR ROAD SS 11KV INDUSTRIAL 303511140303 APH09913 04-07-2018 14:09:59 Not Started
30 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11 KV K Agraharam Sub Station 11KV KOTHAPALEM RWS 303511340204 AP920723 04-07-2018 14:09:58 Not Communicating
31 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11 KV Ponnalur Sub Station 11KV MUPPALLA 303511340104 11191017 25-05-2018 11:29:45 Not Started
32 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11KV SS Choutapalem 11KV LINGAM GUNTA CHERUKURU 303511340302 14195325 04-07-2018 14:09:58 Not Started
33 KANDUKUR KANDUKUR RURALS GUDLURU 33/11 KV Chinalatrapi Substation 11KV CHINALATRAPI TOWN 303512140301 11189794 30-06-2018 12:07:44 Power and Meter Failure
34 KANDUKUR KANDUKUR RURALS GUDLURU 33/11 KV Gudlur Sub Station 11KV POTLURU 303512140104 MSU08792 30-05-2018 06:03:54 Not Communicating
35 KANDUKUR KANDUKUR RURALS GUDLURU 33/11 KV Gudlur Sub Station 11KV BASIREDDYPALEM 303512140102 X0477353 14-07-2018 15:39:57 Meter Communication Failure
36 KANDUKUR KANDUKUR RURALS L.SAMUDRAM 33/11 KV Chinapavani Sub Station 11KV ANNEBOINAPALLI 303512240203 11191943 29-05-2018 05:23:31 Not Communicating
37 KANDUKUR KANDUKUR RURALS V.V.PALEM 33/11 KV VV Palem Sub Station 11KV ROLLAPADU 303512340203 APS15230 04-07-2018 14:09:58 Not Started
38 KANDUKUR SINGARAYAKONDA JARUGUMALLI 33/11 KV Zarugumalli Sub Station 11KV ZARUGUMALLI TOWN 303521240101 16-07-2018 04:16:45 Updation is InProgress
39 KANDUKUR SINGARAYAKONDA JARUGUMALLI 33/11 KV Zarugumalli Sub Station 11KV DAVAGUDUR 303521240102 X0478229 02-06-2018 11:00:59 Power Outage
40 KANDUKUR SINGARAYAKONDA KONDEPI 33/11 KV PETLURU SS 11KV PETLURU TOWN 11KV MUGACHINTALA 303521440301 13089739 04-07-2018 14:09:58 Not Started
41 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV SOMARAJUPALLI SS 11KV S R PALLI TOWN S R PALLI RURAL 303521140501 17032832 04-06-2018 14:16:44 Not Started
42 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV Singarayakonda Sub Station 11KV S KONDA Ii 303521140102 11191865 03-06-2018 14:40:04 Not Communicating
43 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV Singarayakonda Sub Station 11KV KANUMALLA 303521140106 11191865 03-06-2018 14:40:04 Not Communicating
44 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Alagayapalem Sub Station 11KV ANKAMMAPALEM 303521340404 11193985 04-07-2018 14:09:58 Not Started
45 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Bhimavaram SS 11KV Baddipudi Krishnapuram 303521340503 14198386 25-05-2018 11:29:29 Not Started
46 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Ulavapadu Sub Station 11KV ATMAKUR 303521340102 AP920584 14-07-2018 07:00:29 Not Communicating
47 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KVChakicherla Sub Station 11KV SUBBARAYUDU SATRAM 303521340303 AP909650 04-07-2018 14:09:59 Not Started
48 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KVChakicherla Sub Station 11KV KARLAPALEM AQUA FEEDER 303521340305 16-07-2018 04:16:45 Updation is InProgress
49 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KVChakicherla Sub Station 11KV CHAKICHERLA 303521340301 KA907532 08-06-2018 16:47:46 Not Communicating
50 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KVChakicherla Sub Station 11KV LIGHT HOUSE 303521340304 AP909636 04-07-2018 14:09:59 Not Started
51 KANIGIRI DARSI DARSI RURALS 33/11 KV Ragampalli Sub Station 11KV R C PURAM 303121140203 11192341 12-07-2018 12:32:35 Not Started
52 KANIGIRI DARSI KURICHEDU 33/11 KV AVULAMANDA SS 11KV AVULAMANDA M GANGAVARAM 303121440201 13089765 04-07-2018 14:09:59 Not Started
53 KANIGIRI DARSI KURICHEDU 33/11 KV Kurichedu Sub Station 11KV 11KV KATAMVARIPALLI E V PALEM 303121440101 11192958 09-07-2018 11:23:49 Not Communicating
54 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Daravaripalem Sub Station 11KV T V PALEM Agl 303121240502 11195242 30-05-2018 07:27:54 Not Communicating
55 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Nagambotlapalem Sub Station 11KV B K Padu 303121240404 AP920790 01-07-2018 00:26:25 Not Communicating
56 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Nagambotlapalem Sub Station 11KV N B Palem RURAL 303121240402 15192099 12-07-2018 12:32:35 Not Started
57 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Nagambotlapalem Sub Station 11KV N B Palem 303121240401 APB08931 30-06-2018 16:35:54 Not Communicating
58 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Tallur Sub Station 11 KV Tallur Town Talluru North 303121240102 11192293 04-07-2018 18:03:16 Not Communicating
59 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Turakapalem Sub Station 11KV Turakapalem 303121240701 APB08931 30-06-2018 16:35:54 Not Communicating
60 KANIGIRI KANIGIRI H.M.PADU 33/11 KV NANDANAVANAM SS 11KV Rangampeta 303131340402 AP912631 04-07-2018 14:09:59 Not Started
61 KANIGIRI KANIGIRI H.M.PADU 33/11 KV Seetharamapuram Sub Station 11KV S R Puram Local Hazipuram Bounche 303131340201 X0326923 27-05-2018 06:35:02 Power Outage
62 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV AJEESPURAM SS 11KV Battupalli 303131440702 13089695 04-07-2018 14:09:59 Not Started
63 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV AJEESPURAM SS 11KV Azees Puram Yeruvaripalli 303131440701 13089768 04-07-2018 14:09:59 Not Started
64 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV GUDIPADU SS 11KV Gudipadu Rural 303131440602 13089732 29-05-2018 11:33:41 Not Communicating
65 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV GUDIPADU SS 11KV Gudipadu Town B N Palem 303131440601 13089668 09-07-2018 18:59:30 Not Communicating
66 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV Nandanamarella Sub Station 11KV Yadavalli 303131440105 15192050 12-07-2018 12:32:35 Not Started
67 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV Nandanamarella Sub Station 11KV Baduguleru 303131440101 11193716 10-06-2018 20:37:44 Not Communicating
68 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV TALLURU SS, kng(R) 11 KV Tallur Venkateswara Puram 303131440401 11194176 13-07-2018 18:31:12 Not Communicating
69 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11KV Punugodu SS 11KV Siddareddypalli 303131440803 15190933 14-07-2018 20:24:46 Not Communicating
70 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI TOWN 33/11 KV Kanigiri Sub Station 11KV ALAVALAPADU 303131140101 APB99808 03-07-2018 08:48:36 Not Communicating
71 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI TOWN 33/11 KV Kotturu Sub Station 11KV WATAR WORKS 303131140204 AP912629 04-07-2018 14:09:58 Not Started
72 KANIGIRI KANIGIRI P.C.PALLI 33/11 KV P Alavalapadu Sub Station 11 KV Potavaram industrial 303131240301 APE38148 08-07-2018 05:38:17 Not Communicating
73 KANIGIRI KANIGIRI P.C.PALLI 33/11 KV PC Palli Sub Station 11KV marella 303131240101 11195236 16-06-2018 23:30:35 Not Communicating
74 KANIGIRI KANIGIRI RURALS C.S.PURAM 33/11 KV KOYALAMPADU SS 11KV ANIKALAPALLI 303132140402 11193017 12-07-2018 12:32:35 Not Started
75 KANIGIRI KANIGIRI RURALS C.S.PURAM 33/11 KV KOYALAMPADU SS 11KV KOVILAMPADU 303132140401 15194421 12-07-2018 12:32:35 Not Started
76 KANIGIRI KANIGIRI RURALS C.S.PURAM 33/11 KV DG Peta Sub Station 11KV AMBAVARAM 303132140201 MSU10451 27-06-2018 05:51:58 Not Communicating
77 KANIGIRI KANIGIRI RURALS PAMURU 33/11 KV B Gudur Sub Station 11KV GUNTUPALLI 303132240203 11192386 29-05-2018 05:39:26 Not Communicating
78 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Mogullur Sub Station 11KV MOGALLURUAGL 303132340301 AP912630 04-07-2018 14:09:59 Not Started
79 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Mogullur Sub Station 11KV PADMAPURAMAGL 303132340303 11194849 12-07-2018 12:32:35 Not Started
80 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Mogullur Sub Station 11KV NARSAMAMBAPURAM 303132340302 AP912632 04-07-2018 14:09:59 Not Started
81 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV P. Gogulapalli Sub Station 11KV Gogulapalli 303132140304 16-07-2018 04:16:45 Updation is InProgress
82 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Rallapalli Sub Station 11KV gudipatipalli 303132340207 15192056 04-07-2018 14:09:58 Not Started
83 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Rallapalli Sub Station 11KV IMMADICHERUVU 303132340206 14198377 04-07-2018 14:09:59 Not Started
84 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV Donakonda Sub Station 11KV RAGHAMAKKAPALLI 303111440105 X0477355 04-07-2018 14:09:59 Not Started
85 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV Kotcherlakota Sub Station 11KV Basireddypalli 303111440402 15194325 25-05-2018 11:29:29 Not Started
86 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV Kotcherlakota Sub Station 11KV Kotcherlakota 303111440401 15192025 25-05-2018 11:29:29 Not Started
87 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11 KV Chinarikatla Sub Station 11KV CHINARIKATLA RURAL 303111340304 APS15240 08-07-2018 05:36:04 Not Communicating
88 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11 KV Konakanamitta Sub Station 11kV MUNAGAPADU 303111340104 X0326519 12-07-2018 12:32:35 Not Started
89 KANIGIRI PODILI MARRIPUDI 33/11 KV Marripudi Sub Station 11KV DUGGIREDDYPALEM FEEDER 303111240104 APB99826 09-06-2018 14:17:16 Not Communicating
90 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV KATURIVARIPALEM SS 11KV KATURIVARIPALEM TOWN 303111140501 X0326989 25-05-2018 11:29:10 Not Started
91 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV MAGUTURU SS 11KV Basireddy 303211240502 MPC50602 04-07-2018 14:09:58 Not Started
92 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV MAGUTURU SS 11KV Magutur 303211240501 AP920986 25-05-2018 11:30:26 Not Started
93 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV MAGUTURU SS 11KV MS THANDA 303211240503 15192139 25-05-2018 11:29:29 Not Started
94 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Yachavaram Sub Station 11KV VELEGALAPAYA1 YACHAVARAM TOWN 303211240302 11192299 25-05-2018 11:30:26 Not Started
95 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Yachavaram Sub Station 11KV Pothurajuturu ( Maguturu) 303211240301 16-07-2018 04:16:45 Updation is InProgress
96 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV velagalapaya SS 11KV GANNEPALLI 303211240703 15194400 25-05-2018 11:29:29 Not Started
97 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV velagalapaya SS 11KV BOMMILINGAM 303211240702 14198376 25-05-2018 11:29:29 Not Started
98 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV velagalapaya SS 11KV VELAGALAPAYA 303211240701 15192052 25-05-2018 11:29:29 Not Started
99 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV Mokshagundam Sub Station 11KV Penchikalapadu Mokshagundam 303211340202 11190820 05-06-2018 10:27:19 Power and Meter Failure
100 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV PEDDOBINENIPALLI SS 11KV RETLAPALLI FEEDER 303211140402 13089638 04-07-2018 14:09:58 Not Started
101 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV SINGARAPALLI SS 11KV Barlakunta 303211340702 16-07-2018 04:16:45 Updation is InProgress
102 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV SINGARAPALLI SS 11KV Konapalli 303211340703 13089628 04-07-2018 14:09:58 Not Started
103 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV SINGARAPALLI SS 11KV Singaripalli 303211340701 13089614 25-06-2018 08:39:43 Not Communicating
104 MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV Errabalem Sub Station 11KV TURIMELLA 303211140201 X0476731 25-05-2018 11:29:45 Not Started
105 MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV Kandulapuram Sub Station 11KV TOWN 2 303211140304 11190559 25-05-2018 11:29:45 Not Started
106 MARKAPURAM GIDDALUR GIDDALUR 33/11 KV Giddalur Sub Station 11KV YEDAVALLI FEEDER 303241140106 14195168 07-06-2018 11:45:19 Not Communicating
107 MARKAPURAM GIDDALUR GIDDALUR 33/11 KV Giddalur Sub Station 11KV SRPETA NARAVA 303241140102 11191107 25-05-2018 11:30:26 Not Started
108 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV Mundlapadu Sub Station 11KV BURUJUPALLI 303241440101 03029489 13-07-2018 14:59:44 Not Communicating
109 MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11 KV Anumalaveedu Sub Station 11KV RAMAPURAM FEEDER 303241340303 15194405 15-06-2018 10:12:43 Power Outage
110 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR 33/11 KV Market yard Sub Station 11KV COLLEGE 303221140204 AP901581 25-05-2018 11:29:45 Not Started
111 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR 33/11 KV Market yard Sub Station 11KV DARIMADUGU 303221140203 AP901587 25-05-2018 11:29:45 Not Started
112 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Gajjalakonda Sub Station 11KV GAJJALAKONDA RURAL 303221340301 MSU10451 27-06-2018 05:51:58 Not Communicating
113 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Komatikunta Sub Station 11KV P Nagulavaram 303221340103 15191416 04-07-2018 14:09:58 Not Started
114 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Rayavaram Sub Station 11KV Naidupalli + P Yachavaram 303221340203 15191271 14-07-2018 11:23:32 Not Communicating
115 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Tippayapalem Sub Station 11KV THIPPAYA PALEM TOWN FEEDER 303221340401 11193986 25-05-2018 11:29:45 Not Started
116 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV B Cherlopalli Sub Station 11KV B CHERLO PALLI RURAL 303221240204 03148323 04-07-2018 14:09:59 Not Started
117 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV B Cherlopalli Sub Station 11KV B CHERLOPALLI TOWN 303221240201 11190983 04-07-2018 14:09:58 Not Started
118 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV B Cherlopalli Sub Station 11KV POTHAMPALLI 303221240202 11190795 04-07-2018 14:09:58 Not Started
119 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV B Cherlopalli Sub Station 11KV R C KOTA 303221240203 11193815 04-07-2018 14:09:59 Not Started
120 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Chetlamitta Sub Station 11KV CHATLAMITTA TOWN FEEDER 303221240503 15191289 12-07-2018 12:32:35 Not Started
121 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Chetlamitta Sub Station 11KV RAJAMPALLI FEEDER 303221240504 15191194 12-07-2018 12:32:35 Not Started
122 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Maddalakatla SS 11KV REGUMANUPALLI FEEDER 303221240704 16-07-2018 04:16:45 Updation is InProgress
123 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV P Araveedu Sub Station 11KV P ARAVEEDU RURAL FEEDER 303221240102 TNU01391 04-07-2018 14:09:59 Not Started
124 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV P Araveedu Sub Station 11 KV GOBBURU FEEDER 303221240101 TNU01389 04-07-2018 14:09:58 Not Started
125 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV P Araveedu Sub Station 11KV P ARAVEEDUN TOWN FEEDER 303221240104 15191196 04-07-2018 14:09:58 Not Started
126 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV P Araveedu Sub Station 11KV SIVAPURAM FEEDER 303221240103 15191078 12-07-2018 12:32:35 Not Started
127 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Puchakayalapalli Sub Station 11KV SUNKESULA FEEDER 303221240303 15190963 12-07-2018 12:32:35 Not Started
128 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Puchakayalapalli Sub Station 11KV KALANUTHALA FEEDER 303221240301 TNU01038 12-07-2018 12:32:35 Not Started
129 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Puchakayalapalli Sub Station 11KV JAMMANA PALLI FEEDER 303221240304 15191339 12-07-2018 12:32:35 Not Started
130 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Puchakayalapalli Sub Station 11KV GUNDAMCHERLA FEEDER 303221240302 TNU01041 04-07-2018 14:09:59 Not Started
131 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Sanikavaram Sub Station 11KV REGUMAANU PALLI FEEDER 303221240403 15191132 12-07-2018 12:32:35 Not Started
132 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Tokapalli Sub station 11KV OBULAKKAPALLI FEEDER 303221240604 15192053 04-07-2018 14:09:58 Not Started
133 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Tokapalli Sub station 11KV THANGIRALA PALLI FEEDER 303221240603 13084592 11-07-2018 12:54:49 Not Communicating
134 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Tokapalli Sub station 11KV KAMABUMPADU FEEDER 303221240602 13084592 11-07-2018 12:54:49 Not Communicating
135 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV TUMMALACHERUVU SS 11KV THUMMALA CHERUVU FEEDER 303221440401 15191230 12-07-2018 12:32:35 Not Started
136 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV TUMMALACHERUVU SS 11KV MANGALA KUNTA FEEDER 303221440404 07024315 12-07-2018 12:32:35 Not Started
137 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Tarlupadu Sub Station 11KV TARLUPADU RURAL 303221440104 11195724 04-07-2018 14:09:58 Not Started
138 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Ummareddypalli Sub Station 11KV TADIVARI PALLI FEEDER 303221440201 AP920829 05-07-2018 09:25:24 Not Communicating
139 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Kavalakuntla Sub Station 11KV TOWN+RURAL 303231140602 03029490 26-05-2018 03:15:42 Meter Communication Failure
140 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Chapalamadugu Sub Station 11KV PIDIKITIVANIPALLI + CHENNAMPALLI 303231140201 16499553 03-07-2018 16:38:38 Power and Meter Failure
141 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Endrapalli Sub Station 11KV MALLAPALEM 303231140402 MSU10450 25-05-2018 11:30:26 Not Started
142 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Marrivemula Sub Station 11KV AKKAPALEM + GAJULAPALEM 303231140702 11195740 14-07-2018 11:30:21 Not Communicating
143 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Mutukula Sub Station 11KV MUTUKULA + SETHAKODU 303231140302 11192807 15-07-2018 20:45:39 Meter Communication Failure
144 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV P Cheruvu Sub Station 11KV RACHAKONDA+UMMADIVARAM 303231140103 11195472 12-07-2018 12:32:35 Not Started
145 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV P Cheruvu Sub Station 11KV PULLALACHERUVUT TOWN 303231140104 17123901 12-07-2018 12:32:35 Not Started
146 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Dupadu Sub Station 11KV DUPADU TOWN + GOLLAPALLI 303231240301 11191733 25-05-2018 11:30:26 Not Started
147 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Kesinenipalli Sub Station 11 KV NADIGADDA 303231240204 11193016 25-05-2018 11:30:26 Not Started
148 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Kesinenipalli Sub Station 11KV KESINENIPALLI 303231240201 APB00467 12-07-2018 12:32:35 Not Started
149 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Kesinenipalli Sub Station 11 KV RWS 303231240203 11191734 04-06-2018 14:16:44 Not Started
150 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Kesinenipalli Sub Station 11KV GURIJEPALLI 303231240202 11192406 12-07-2018 12:32:35 Not Started
151 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Lellapalli Sub station 11KV LELLAPALLI + VISWANADHAPURAM 303231240701 11192171 25-05-2018 11:30:26 Not Started
152 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Lellapalli Sub station 11KV DUVVALI 303231240702 11192354 25-05-2018 11:30:26 Not Started
153 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Medapi Sub Station 11KV VENGAYAPALEM 303231240503 10277101 04-07-2018 14:09:59 Not Started
154 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV SOMEPALLI SS 11KV SOMEPALLI 303231240801 11195469 25-05-2018 11:30:26 Not Started
155 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Tripuranthakam Sub Station 11KV MITTAPALEM 303231240103 11194253 04-07-2018 14:09:58 Not Communicating
156 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Tripuranthakam Sub Station 11 KV KANKANALAPALLI + RAJUPALEM 303231240101 11194006 06-07-2018 08:32:15 Not Communicating
157 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Tripuranthakam Sub Station 11KV TRIPURANTHAKAM TOWN 303231240104 11194054 13-07-2018 13:01:29 Not Communicating
158 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Ayyambotlapalli Sub Station 11KV AYYAMBOTLAPALLI R + GANGAPALEM 303231340401 11192169 30-06-2018 23:55:05 Not Communicating
159 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Boyalapalli Sub Station 11KV BOYALAPALLI + SARVAYAPALEM 303231340702 X0476725 25-05-2018 11:30:26 Not Started
160 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Y Palem Sub Station 11KV Y PALEM TOWN 303231340104 11192169 30-06-2018 23:55:05 Not Communicating
161 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Y Palem Sub Station 11KV PANDIVANIPALLI 303231340103 11190898 27-06-2018 05:37:05 Not Communicating
162 ONGOLE ONGOLERURAL I CHIMAKURTHY 33/11 KV CHIMAKURTHY NORTH SS 11KV CHIMKURTHY INDUSTRIAL 303321240402 13089615 04-07-2018 14:09:58 Not Started
163 ONGOLE ONGOLERURAL I CHIMAKURTHY 33/11 KV Pallamalli Sub Station 11KV PATIMEEDIPALEM 303321240205 14195328 15-06-2018 08:07:23 Not Communicating
164 ONGOLE ONGOLERURAL I CHIMAKURTHY 33/11 KV Pallamalli Sub Station 11KV Nekunambad 303321240201 MSU08801 04-07-2018 14:09:59 Not Started
165 ONGOLE ONGOLERURAL I CHIMAKURTHY 33/11 KV Pallamalli Sub Station 11 KV PALLAMALLI TOWN 303321240202 X0476726 11-07-2018 22:11:37 Not Communicating
166 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV Doddavaram Sub Station 11 KV T SANDRAPADU 303321340204 AP920742 01-07-2018 05:57:13 Not Communicating
167 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV Maddipadu Sub Station 11KV INDUSTRIAL 303321340102 16499554 24-06-2018 18:17:44 Power Outage
168 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV SS Gullapalli Growth center 11KV BP SEZ FEEDER 303321340404 11195088 15-07-2018 23:38:51 Meter Communication Failure
169 ONGOLE ONGOLERURAL I MCHPALEM 33/11 KV Nippatlapadu SS 11KV NIPPATLAPADU 303321440201 15194341 08-07-2018 15:44:40 Power Outage
170 ONGOLE ONGOLERURAL I MCHPALEM 33/11 KV P.NAIDUPALEM SS 11KV BANDLAMUDI 303321240303 14195160 01-07-2018 07:58:10 Not Communicating
171 ONGOLE ONGOLERURAL I SNPADU 33/11 KV Chilakapadu SS 11KV P THAKKELLAPADU 303321140402 15191060 14-07-2018 22:08:21 Not Communicating
172 ONGOLE ONGOLERURAL I SNPADU 33/11 KV Mungamur Sub Station 11KV Asramam 303321140301 AP914792 14-06-2018 12:40:37 Not Started
173 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Ethamukkala Sub Station 11KV ETHAMUKKALA AGL 303322140304 15191333 04-07-2018 14:09:59 Not Started
174 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Kothapatnam Sub Station 11KV VAJJIREDDYPALEM AGL 303322140105 APS39336 02-07-2018 05:50:16 Not Communicating
175 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV Mattigunta Sub Station 11KV L I SCHEME 303322240501 APB08933 04-07-2018 14:09:58 Not Started
176 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV Mattigunta Sub Station 11KV EDUMUDI 303322240503 15191385 06-07-2018 11:37:30 Not Started
177 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV Thimmasamudram Sub Station 11KV THIMMASAMUDRAM TOWN 303322240202 11192293 04-07-2018 18:03:16 Not Communicating
178 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Devarapadu Sub Station 11KV DEVARAMPADU TOWN 303322440202 X0478244 05-06-2018 13:48:46 Power Outage
179 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Devarapadu Sub Station 11KV Gundayapalem 303322440203 X0478245 07-06-2018 20:59:32 Meter Communication Failure
180 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 kV Cheruvukommupalem SS 11KV SOUTHERNROCKS 303322440404 XB422516 03-07-2018 07:19:10 Not Communicating
181 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 kV Cheruvukommupalem SS 11KV SOUTHERN ROCKS SOLAR 303322440406 MPC50599 04-07-2018 14:09:59 Not Started
182 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Tangutur Sub Station 11KV JAMMULAPALEM 303322540104 16-07-2018 04:16:45 Updation is InProgress
183 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11 KV Balaji nagar(Rajiv Nagar) SS 11KV FCI FEEDER 303311240601 15194433 04-07-2018 14:09:58 Not Started
184 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11 KV Balaji nagar(Rajiv Nagar) SS 11KV N S AGRAHARAM FEEDER 303311240602 15194383 04-07-2018 14:09:59 Not Started