TOTAL POWER OUTAGE FEEDERS

Sl.No. Circle Division SubDivision Section Sub Station Name Feeder Name Feeder Code Meter Number Feeders Class Time Status
1 ANANTHAPUR ANANTHAPUR ANANTHAPUR(E) ANANTAPUR RURALS 33/11 KV Itikalapalli SS 11KV Chinnakunta 307133140104 X0660341 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:34:46 Power Outage
2 ANANTHAPUR ANANTHAPUR ANANTHAPUR(E) ANANTAPUR RURALS 33/11 KV Kakkalapalli SS 11KV Kakkalapalli 307133140302 11193526 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 13:59:24 Power Outage
3 ANANTHAPUR ANANTHAPUR ANANTHAPUR(E) NARPALA 33/11 KV Kuraganipalli SS 11KV KURAGANIPALLI FEEDER 307133340404 11193521 Rural Pure Agl 19-05-2019 10:17:04 Power Outage
4 ANANTHAPUR ANANTHAPUR ANANTHAPUR(W) GARLADINNE 33/11 KV Garladinne SS 11KV HT industrial (Sapthagiri Camphor) 307122540102 11192622 Rural SS Head Quarters 19-05-2019 09:34:37 Power Outage
5 ANANTHAPUR ANANTHAPUR ANANTHAPUR(W) GARLADINNE 33/11 KV Garladinne SS 11KV Garladinne MHQ 307122540101 11192623 Rural MHQ 19-05-2019 09:26:51 Power Outage
6 ANANTHAPUR ANANTHAPUR ANANTHAPUR(W) GARLADINNE 33/11 KV Kallur SS 11 KV Kesavapuram Eddulapalli feeder 307122540203 11193680 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 15:56:59 Power Outage
7 ANANTHAPUR ANANTHAPUR ANANTHAPUR(W) GARLADINNE 33/11 KV Yerraguntla SS 11KV Mukundapuram 307122540304 11194022 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 10:18:08 Power Outage
8 ANANTHAPUR ANANTHAPUR ANANTHAPUR(W) SINGANAMALA 33/11 KV Tarimala SS 11KV Nidanawada 307122240304 11194240 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 10:16:36 Power Outage
9 ANANTHAPUR ANANTHAPUR DHARMAVARAM 1.DHARMAVARAM-1 33/11 KV Chennakesavapuram SS 11KV Motumarla 307155140104 X0477003 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:30:35 Power Outage
10 ANANTHAPUR ANANTHAPUR DHARMAVARAM 3.DHARMAVARAM(R) 33/11 KV Chigecherla SS 11KV Chegicherla 307155340301 11192577 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 11:43:11 Power Outage
11 ANANTHAPUR ANANTHAPUR DHARMAVARAM 4.C.K.PALLI 33/11 KV Kanumukkala SS 11KV NIMALAKUNTA FEEDER 307155440305 15190905 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:24:41 Power Outage
12 ANANTHAPUR GOOTY GOOTY GOOTY 33/11 KV SS, THONDAPADU(Engilibanda) 11KV 24 Hrs WW feeder 307233140403 X0660290 Rural RWS 19-05-2019 14:51:46 Power Outage
13 ANANTHAPUR GOOTY GOOTY P.VADUGUR 33/11 KV Miduthuru SS 11KV Dimmagudi 307233340207 14846607 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:23:56 Power Outage
14 ANANTHAPUR GOOTY GOOTY PAMIDI 33/11 KV Eddula Palli SS 11KV Ramagiri 307233240103 11192691 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 15:51:55 Power Outage
15 ANANTHAPUR GOOTY GOOTY PAMIDI 33/11 KV Pamidi SS 11KV Pamidi 307233240201 X0476956 Rural MHQ 19-05-2019 17:24:51 Power Outage
16 ANANTHAPUR GOOTY GUNTAKAL AE/RURALS 33/11 KV P.K.Cheruvu SS 11KV Narsapuram 307244340101 11191570 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 13:21:46 Power Outage
17 ANANTHAPUR GOOTY TADIPATRI TADIPATRI-2 33/11 KV Tadipatri-II SS 11KV Water Works(Tadipatri II) 307211240103 11191584 Rural RWS 19-05-2019 10:57:21 Power Outage
18 ANANTHAPUR GOOTY TADIPATRI YADIKI 33/11 KV Nitturu SS 11KV Vemulapadu 307211440102 14846486 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:15:16 Power Outage
19 ANANTHAPUR GOOTY TADIPATRI-CCO P.PAPPUR 33/11 KV Dharmapuram SS 11KV Juturu 307222340303 14846614 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:57:21 Power Outage
20 ANANTHAPUR GOOTY TADIPATRI-CCO P.PAPPUR 33/11 KV P.Pappur SS 11KV Dharmapuram 307222340103 11198553 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:03:36 Power Outage
21 ANANTHAPUR HINDUPUR HINDUPUR HINDUPUR-RURALS 33/11 KV Rachepalli SS 11KVRachipalli 307311440301 X0478355 Rural Pure Agl 19-05-2019 17:01:16 Power Outage
22 ANANTHAPUR HINDUPUR HINDUPUR RURALS CHILAMATHUR 33/11 KV Kodikonda SS 11KVSettipalli 307312340402 11192684 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 12:58:56 Power Outage
23 ANANTHAPUR HINDUPUR MADAKASIRA AMARAPURAM 33/11 KV Amarapuram SS 11KVChitnaduku 307322240203 03029366 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:36:54 Power Outage
24 ANANTHAPUR HINDUPUR MADAKASIRA AMARAPURAM 33/11 KV Amarapuram SS 11KVBangarupalyam 307322240204 03029367 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:36:54 Power Outage
25 ANANTHAPUR HINDUPUR MADAKASIRA AMARAPURAM 33/11 KV Amarapuram SS 11KVMaddanakunta 307322240202 X0660264 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:37:06 Power Outage
26 ANANTHAPUR HINDUPUR MADAKASIRA AMARAPURAM 33/11 KV Amarapuram SS 11KVPullikunta 307322240205 03029365 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:37:03 Power Outage
27 ANANTHAPUR HINDUPUR MADAKASIRA AMARAPURAM 33/11 KV Hemavathi SS 11KV Hemavathi Kenkera Gunehalli 307322240301 11192481 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 13:11:18 Power Outage
28 ANANTHAPUR HINDUPUR MADAKASIRA AMARAPURAM 33/11 KV Valasa SubStaion 11KVValasa 307322240501 X0477014 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 15:08:47 Power Outage
29 ANANTHAPUR HINDUPUR MADAKASIRA MADAKASIRA 33/11 KV Kallumarri SS 11KV C Kodigepalli 307322140204 15191352 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:46:20 Power Outage
30 ANANTHAPUR HINDUPUR MADAKASIRA MADAKASIRA 33/11 KV Neelakantapuram SS 11KVNeelakantapuram 307322140401 11192082 Rural SS Head Quarters 19-05-2019 17:24:39 Power Outage
31 ANANTHAPUR HINDUPUR MADAKASIRA MADAKASIRA 33/11 KV R.Anantapur SS 11KVJammanapalli 307322140303 11193913 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 11:00:50 Power Outage
32 ANANTHAPUR HINDUPUR PENUKONDA SOMANDE PALLI 33/11 KV Rachepalli SS 11KVPATHIKUNTA PALLI 307311440304 15191336 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:16:13 Power Outage
33 ANANTHAPUR KADIRI KADIRIEAST GANDLAPENTA 33/11 KV Gandlapenta SS 11KV Vepalakunta 307422240202 11193288 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 12:12:47 Power Outage
34 ANANTHAPUR KADIRI KADIRIEAST MUDIGUBBA 33/11 KV Malakavemala SS 11KV Patnam 307422140203 11191710 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:39:15 Power Outage
35 ANANTHAPUR KADIRI KADIRIEAST MUDIGUBBA 33/11 KV Ralla Anantapuram SS 11KV Ralla Anantapuram + 11KV Uppalapadu 307422140501 11194031 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 10:23:11 Power Outage
36 ANANTHAPUR KADIRI KADIRIWEST(R) AMADAGUR 33/11 KV Amadagur SS 11 KV Gunduvaripalli 307433340102 11192605 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 12:38:46 Power Outage
37 ANANTHAPUR KADIRI KADIRIWEST(R) AMADAGUR 33/11 KV Amadagur SS 11KV Chinaganipalli 307433340103 11194139 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 12:38:31 Power Outage
38 ANANTHAPUR KADIRI KADIRIWEST(R) AMADAGUR 33/11 KV Mohammadabad SS 11KV J K Palli 307433340202 11192597 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 12:38:31 Power Outage
39 ANANTHAPUR KADIRI KADIRIWEST(R) AMADAGUR 33/11 KV Mohammadabad SS 11KV Mohammadabad 307433340201 11192524 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 12:38:30 Power Outage
40 ANANTHAPUR KADIRI KADIRIWEST(R) NALLAMADA 33/11 KV Pulagampalli SS 11KV Mittapalli + Donnikota Stone Crashe 307433140202 X0660319 Rural SS Head Quarters 19-05-2019 17:38:55 Power Outage
41 ANANTHAPUR KADIRI KADIRIWEST(R) TANAKAL 33/11 KV Chikatimanipalli SS 11KV Bonthalapalli 307433440201 11191805 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 14:05:28 Power Outage
42 ANANTHAPUR KADIRI PUTTAPARTHY GORANTLA 33/11 KV Gorantla SS 11KV Mandlapalli 307444340105 11194222 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 08:13:10 Power Outage
43 ANANTHAPUR KALYANDURG KALYANDURG HQ KALYANDURG RURALS 33/11 KV MANIREVU SS 11KV Nusikothala 307611740101 11193357 Rural Pure Agl 19-05-2019 16:54:22 Power Outage
44 ANANTHAPUR KALYANDURG KALYANDURG RURALS KAMBADUR 33/11 KV Kambadur SS 11KV Kurakulapalli 307613140103 14197508 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:26:30 Power Outage
45 ANANTHAPUR KALYANDURG KALYANDURG RURALS SETTUR 33/11 KV Cherlopalli SS 11KVLakshumpalli 307613240202 11198537 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:19:36 Power Outage
46 ANANTHAPUR KALYANDURG KALYANDURG RURALS SETTUR 33/11 KV Cherlopalli SS 11KVEnumuladoddi 307613240203 11193175 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 11:01:18 Power Outage
47 ANANTHAPUR KALYANDURG KALYANDURG RURALS SETTUR 33/11 KV Yatakallu SS 11KVChinnampalli 307613340302 11193863 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 11:40:17 Power Outage
48 ANANTHAPUR KALYANDURG RAYADURG GUMMAGATTA 33/11 KV Gollapalli SS 11 KV Gollapalli 307621340402 11191948 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 13:00:31 Power Outage
49 ANANTHAPUR KALYANDURG RAYADURG GUMMAGATTA 33/11 KV Gummagatta SS 11 KV Kalugodu 307621340302 15190980 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:31:23 Power Outage
50 ANANTHAPUR KALYANDURG RAYADURG RAYADURG 33/11 KV T.Veerapuram SS 11KV T Veerapuram 307621140701 17032777 Rural Pure Agl 19-05-2019 17:31:15 Power Outage
51 ANANTHAPUR KALYANDURG URAVAKONDA AE/OPEN/VIDAPANAKAL 33/11 KV Malapuram SS 11KVGadekal 307612240102 11194248 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 10:16:31 Power Outage
52 ANANTHAPUR KALYANDURG URAVAKONDA KANEKAL 33/11 KV Addamargam SS 11KVRACHAMARRI 307612340205 15194350 Rural Pure Agl 19-05-2019 12:16:36 Power Outage
53 ANANTHAPUR KALYANDURG URAVAKONDA KANEKAL 33/11 KV Malyam SS 11KV Bidurukuntam 307612340304 15192010 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:32:35 Power Outage
54 CRDA AMARAVATHI GUNTUR RURAL 2 RAYAPUDI 33/11KV Mandadam Sub-Station 11KV Venkatapalem 309131440302 15190983 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:24:26 Power Outage
55 CRDA AMARAVATHI GUNTUR RURAL 2 RAYAPUDI 33/11KV Rayapudi Sub-Station 11KV Mandadam 309131440203 11189931 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 14:36:19 Power Outage
56 CRDA AMARAVATHI MANGALAGIRI MANGALAGIRI-RURAL 33/11KV MANGALAGIRI APSP SS 11 KV JAGUAR 309141140303 17123925 Urban Mixed 19-05-2019 12:51:53 Power Outage
57 CRDA GUNTUR-TOWN2 CHILAKALURI PET EDLAPADU 33/11KV Boyapalem Sub-Station 11KV Pepsi 309231440203 11189899 Rural Ind Express 19-05-2019 08:33:06 Power Outage
58 CRDA GUNTUR-TOWN2 CHILAKALURI PET EDLAPADU 33/11KV Edlapadu Sub-Station 11KV Lift Feeder 309231440102 11193991 Rural Lift Irrigation 19-05-2019 14:09:33 Power Outage
59 CRDA GUNTUR-TOWN2 CHILAKALURI PET RURALS CH.PET 33/11KV Pasumarru Sub-Station 11KV Annambotlavaripalem 309231140304 X0478087 Rural Lift Irrigation 19-05-2019 14:00:23 Power Outage
60 GUNTUR BAPATLA CHERUKUPALLI PV-PALEM 33/11KV Khazipalem Sub-Station 11KV Yazali Lift 302731440103 X0660500 Rural Lift Irrigation 19-05-2019 13:55:16 Power Outage
61 GUNTUR BAPATLA PONNUR PONNUR-RURAL 33/11KV Mulukuduru Sub-Station 11KV LIFT 302721240102 11193476 Rural Lift Irrigation 19-05-2019 14:02:13 Power Outage
62 GUNTUR GUNTUR-TOWN1 GUNTUR-TOWN2 D11-GUNTUR 33/11KV Koritepadu Sub-Station 11KV Koritepadu 302121340304 X0478048 Urban Mixed 19-05-2019 15:06:58 Power Outage
63 GUNTUR MACHERLA GURAZALA RENTACHINTALA 33/11KV Rentachintala Sub-Station 11KV Rentala 302221240103 11190839 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 08:21:25 Power Outage
64 GUNTUR MACHERLA MACHERLA DURGI 33/11 KV Adigoppala SS 11KV Nidanampadu 302211440502 14194138 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:26:33 Power Outage
65 GUNTUR MACHERLA MACHERLA DURGI 33/11 KV Kolagutla SS 11KVKAKIRALA 302211440601 AP920963 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:12:41 Power Outage
66 GUNTUR MACHERLA MACHERLA DURGI 33/11KV Durgi Sub-Station 11KV ADIGOPPALA-RAJANAGAR 302211440101 11189878 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 08:30:15 Power Outage
67 GUNTUR MACHERLA MACHERLA MACHARAL-RURAL 33/11KV Rayavaram Sub-Station 11KV Kambhampadu 302211240303 15191023 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:31:04 Power Outage
68 GUNTUR NARASARAOPET NARASARAOPET-RURAL NAKARIKALLU 33/11KV Chejarla Sub-Station 11KV Zillapet Thanda 302311340202 16489685 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:38:57 Power Outage
69 GUNTUR NARASARAOPET NARASARAOPET-RURAL NAKARIKALLU 33/11KV Chejarla Sub-Station 11KV Kunkalagunta 302311340203 11189928 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 11:07:01 Power Outage
70 GUNTUR NARASARAOPET NARASARAOPET-RURAL NAKARIKALLU 33/11KV Nekarikallu Sub-Station 11KV Nakarikallu 302312440102 11190696 Rural MHQ 19-05-2019 17:00:18 Power Outage
71 GUNTUR NARASARAOPET NARASARAOPET-RURAL SAVALYAPURAM 33/11KV Savalyapuram Sub-Station Lift (Savalyapuram) 302332240101 X0476303 Rural Lift Irrigation 19-05-2019 14:18:45 Power Outage
72 GUNTUR NARASARAOPET SATTENAPALLI ATCHEMPETA 33/11KV ACTHAMPETA Sub-Station 11KV Kastala 302321440103 X0478108 Rural Lift Irrigation 19-05-2019 14:47:18 Power Outage
73 GUNTUR NARASARAOPET SATTENAPALLI KROSURU 33/11 KV Dodleru SS 11KV DODELRU FEEDR 302321540501 AP920807 Rural SS Head Quarters 19-05-2019 16:51:34 Power Outage
74 GUNTUR NARASARAOPET VINUKONDA NEWJENDLA 33/11 KV Mulakaluru SS 11KV Lift 302332340201 11194166 Rural Lift Irrigation 19-05-2019 16:25:15 Power Outage
75 GUNTUR NARASARAOPET VINUKONDA REMIDICHERLA 33/11 KV Chakrayapalem SS 11KV Lalipuram Agl 302332740202 11193281 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 07:54:26 Power Outage
76 GUNTUR NARASARAOPET VINUKONDA REMIDICHERLA 33/11KV Gandiganumala Sub-Station 11KV GANDIGANUMALA 302332440101 X0475988 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:27:46 Power Outage
77 GUNTUR NARASARAOPET VINUKONDA REMIDICHERLA 33/11KV Pamidipadu Sub-Station 11KV Mellavagu 302332440301 14195230 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:16:37 Power Outage
78 GUNTUR NARASARAOPET VINUKONDA VINUKONDA-RURAL 33/11 KV NEELI GANGA VARAM SS 11KV Neeligangavaram Agl 302332540303 11194126 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:20:40 Power Outage
79 GUNTUR NARASARAOPET VINUKONDA VINUKONDA-RURAL 33/11KV Enugupalem Sub-Station 11KV Lift 302332540201 15192059 Rural Lift Irrigation 19-05-2019 13:53:52 Power Outage
80 GUNTUR NARASARAOPET VINUKONDA VINUKONDA-TOWN 33/11 KV Vinukonda-III SS 11KV Indl 302332640402 X0476002 Rural Ind Express 19-05-2019 17:39:13 Power Outage
81 GUNTUR NARASARAOPET VINUKONDA VINUKONDA-TOWN 33/11 KV Vinukonda-III SS 11KV Vittamrajupalli 302332640403 X0660451 Rural Domestic 19-05-2019 17:39:07 Power Outage
82 GUNTUR NARASARAOPET VINUKONDA VINUKONDA-TOWN 33/11 KV Vinukonda-III SS 11KV Brahmanapalli 302332640404 X0660526 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:39:10 Power Outage
83 GUNTUR NARASARAOPET VINUKONDA VINUKONDA-TOWN 33/11KV Vinukonda Sub-Station 11KV Karampudi Road 302332640105 X0476295 Urban Mixed 19-05-2019 17:03:13 Power Outage
84 GUNTUR TENALI REPALLE BHATTIPROLU 33/11KV Bhattiprolu Sub-Station 11KV Ilavaram 302421340104 X0478129 Rural Domestic 19-05-2019 17:31:27 Power Outage
85 GUNTUR TENALI REPALLE BHATTIPROLU 33/11KV Pedapulivarru Sub-Station 11KV Pesarlanka 302421340202 11191535 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:36:19 Power Outage
86 GUNTUR TENALI REPALLE REPALLE-RURAL 33/11 KV Repalle SS -III (Peteru) 11KV Peteru 302421240301 X0660503 Rural SS Head Quarters 19-05-2019 17:20:59 Power Outage
87 GUNTUR TENALI REPALLE REPALLE-TOWN 33/11KV Repalle SS1 Sub-Station 11KV Repalle Rural 302421140103 11190943 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 08:58:19 Power Outage
88 GUNTUR TENALI TENALI-RURAL1 KOLLIPARA 33/11KV Munnangi Sub-Station 11KV Munnangi 302411240201 X0478128 Rural SS Head Quarters 19-05-2019 17:21:31 Power Outage
89 GUNTUR TENALI TENALI-RURAL1 KOLLURU 33/11KV Chilumuru Sub-Station 11KV Kolluru AGL 302411440201 11193869 Rural Pure Agl 19-05-2019 17:39:16 Power Outage
90 GUNTUR TENALI TENALI-RURAL2 AMRUTHALURU 33/11 KV Mulpuru SS 11KV Kuchipudi 302412140202 14194123 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:05:26 Power Outage
91 GUNTUR TENALI TENALI-TOWN AE-RURALS 33/11KV Angalakuduru Sub-Station 11KV Angalakuduru Rural 302413440102 X0476291 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 10:23:46 Power Outage
92 KADAPA KADAPA KADAPA OCC2 CHENNUR 33/11KV KANAPARTHY SubStation 11KV Kondapeta 306112140203 X0477910 Rural Pure Agl 19-05-2019 17:26:49 Power Outage
93 KADAPA MYDUKUR MYDUKUR DUVVUR 33/11KV C.S.Palli SubStation 11KV NEELAPURAM 306611340102 X0477770 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:13:29 Power Outage
94 KADAPA MYDUKUR MYDUKUR DUVVUR 33/11KV Duvvur SubStation 11KV RAMAPURAM 306611340204 11194853 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:49:44 Power Outage
95 KADAPA MYDUKUR MYDUKUR DUVVUR 33/11KV Duvvur SubStation 11KV MADIREPALLI 306611340206 X0660219 Rural Pure Agl 19-05-2019 16:49:50 Power Outage
96 KADAPA MYDUKUR MYDUKUR DUVVUR 33/11KV Duvvur SubStation 11KV GOLLAPALLI 306611340202 X0477824 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:49:55 Power Outage
97 KADAPA MYDUKUR MYDUKUR ONIPENTA 33/11 KV SETTY VARIPALLI SS 11KV SETTYVARIPALLI 306611440501 AP917696 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 14:22:32 Power Outage
98 KADAPA MYDUKUR MYDUKUR ONIPENTA 33/11KV SS ADIREDDYPALLI 11KV MUSALNAYANAPALLI 306611440302 11189909 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 14:22:34 Power Outage
99 KADAPA MYDUKUR MYDUKUR ONIPENTA 33/11KV SS ADIREDDYPALLI 11KV OBULAPURAM 306611440303 AP920972 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 14:22:25 Power Outage
100 KADAPA MYDUKUR PORUMAMILLA OCC KASINAYANA 33/11KV Narasapuram SubStation 11KV NARASAPURAM TOWN 306631440301 11191816 Rural MHQ 19-05-2019 17:35:06 Power Outage
101 KADAPA PRODDATUR JAMMALAMADUGU JAMMALAMADUGU RURAL 33/11 KV SS SIRIGEPALLI 11KV P Dandlur Sirigepalli Rurals 306221640301 AP917754 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 14:41:30 Power Outage
102 KADAPA PRODDATUR JAMMALAMADUGU JAMMALAMADUGU RURAL 33/11 KV SS SIRIGEPALLI 11KV Sirigepalli Town Sunnapurallapalli 306221640302 AP917750 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 14:41:29 Power Outage
103 KADAPA PRODDATUR JAMMALAMADUGU JAMMALAMADUGU RURAL 33/11KV Ambavaram SubStation 11KV Gandikota 306221640104 X0660183 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 14:40:49 Power Outage
104 KADAPA PRODDATUR JAMMALAMADUGU JAMMALAMADUGU RURAL 33/11KV Ambavaram SubStation 11KV K G Palli 306221640103 X0477931 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 14:46:48 Power Outage
105 KADAPA PRODDATUR JAMMALAMADUGU KONDAPURAM-JML 33/11KV Kondapuram SubStation 11KV Mangapatnam2 306221440204 11194141 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:30:28 Power Outage
106 KADAPA PRODDATUR JAMMALAMADUGU MYLAVARAM-JML 33/11KV Dodium SubStation 11KV Dhodium 306221240101 X0477746 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 14:57:07 Power Outage
107 KADAPA PRODDATUR YERRAGUNTLA KAMALAPURAM 33/11 KOPPARAMPALLI(K.V.Palle)SS 11KV K V Palli Town Gangavaram Rurals 306231440701 11193132 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 07:47:54 Power Outage
108 KADAPA PULIVENDULA PULIVENDULA LINGALA 33/11KV Bonala SubStation 11KV Bonala 306511340101 X0660181 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:38:26 Power Outage
109 KADAPA PULIVENDULA PULIVENDULA LINGALA 33/11KV Bonala SubStation 11KV KAMASAMUDRAM 306511340102 14196462 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:38:15 Power Outage
110 KADAPA PULIVENDULA PULIVENDULA PULIVENDULA(RURALS) 33/11KV E.Kothapalli SubStation 11KV E KOTHAPALLI AGL -II 306511240105 15192021 Rural Pure Agl 19-05-2019 14:01:23 Power Outage
111 KADAPA PULIVENDULA PULIVENDULA PULIVENDULA(RURALS) 33/11KV N.R.PALLI SubStation 11KV NKV PALLI 306511240306 X0476125 Rural Pure Agl 19-05-2019 13:59:46 Power Outage
112 KADAPA PULIVENDULA PULIVENDULA PULIVENDULA(RURALS) 33/11KV N.R.PALLI SubStation 11KV E Kottapalli 306511240304 11192375 Rural Pure Agl 19-05-2019 14:00:04 Power Outage
113 KADAPA PULIVENDULA PULIVENDULA(RURALS) THONDURU 33/11KV Madur SubStation 11KV Theluru 306512240202 11193161 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 09:23:03 Power Outage
114 KADAPA PULIVENDULA VEMPALLI VEMPALLI 33/11KV Chintarampalli SubStation 11KV M R Fields 306521140102 X0478402 Rural Pure Agl 19-05-2019 17:39:15 Power Outage
115 KADAPA PULIVENDULA VEMPALLI VEMPALLI 33/11KV G.V.Palli SubStation 11KV G V Palli Rurals 306521140203 X0660161 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:38:50 Power Outage
116 KADAPA PULIVENDULA VEMPALLI VEMULA 33/11KV V.Kotha Palli SubStation 11KV V KOTHAPALLI RURALS 306521240603 X0660205 Rural Pure Agl 19-05-2019 17:38:19 Power Outage
117 KADAPA RAJAMPET VONTIMITTA NANDALUR 33/11KV Nandalur SubStation 11KV Edarapalli 306331340302 X0477387 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:35:19 Power Outage
118 KADAPA RAYACHOTY LAKKIREDDY PALLI L.R.PALLI 33/11KV L.R.Palli SubStation 11KV L R Palli Town 306421140104 11190838 Rural MHQ 19-05-2019 13:13:42 Power Outage
119 KADAPA RAYACHOTY RAYACHOTY RAYACHOTI EAST 33/11KV Rayachoty SubStation 11KV T S Palli Road 306411140104 11194055 Urban Mixed 19-05-2019 15:47:26 Power Outage
120 KURNOOL ADONI ADONI AE D1 33/11 KV SKD Colony SS 11KV Arts college 308311140103 11198720 Urban Mixed 19-05-2019 08:30:42 Power Outage
121 KURNOOL ADONI ADONI AE D3 33/11 KV Ramajala WaterWorks(Arts Clg)SS 11KV Shakthi Gudi 308311140203 11192582 Urban Mixed 19-05-2019 08:27:23 Power Outage
122 KURNOOL ADONI ADONI AE KOWTHALAM 33/11 KV Nadichagi SS 11KV APSIDC LISchme 308311540104 11193824 Rural Lift Irrigation 19-05-2019 06:01:41 Power Outage
123 KURNOOL ADONI ADONI AE RURALS 33/11 KV Baichegeri SS 11KV Industrial temple 308311440501 11193482 Rural Ind Express 19-05-2019 08:52:37 Power Outage
124 KURNOOL ADONI ADONI AE RURALS 33/11 KV Baichegeri SS 11KV Baichigiri 308311440502 11193758 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 06:18:11 Power Outage
125 KURNOOL ADONI ADONI AE RURALS 33/11 KV Santhekodlurun SS 11KV Pedda Harivanam 308311440402 11193099 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 12:23:31 Power Outage
126 KURNOOL ADONI ALLUR AE HOLAGUNDA 33/11 KV Neraniki (Yellarthy) SS 11KV Muddangeri Pure Agrl 308312440202 11192584 Rural Pure Agl 19-05-2019 08:33:51 Power Outage
127 KURNOOL ADONI MANTRALAYAM KOSIGI 33/11 KV Kosigi SS 11KV Devarabetta 308313240102 11193718 Rural Pure Agl 19-05-2019 17:20:31 Power Outage
128 KURNOOL ADONI MANTRALAYAM MANTRALAYAM 33/11 KV Mantralayam SS 11KV N Kairawadi 308313140104 11192062 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 07:33:33 Power Outage
129 KURNOOL ADONI MANTRALAYAM MANTRALAYAM 33/11 KV Mantralayam SS 11KV Chilakaldona 308313140105 11192061 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 15:12:05 Power Outage
130 KURNOOL ADONI MANTRALAYAM MANTRALAYAM 33/11 KV Thungabhadra SS 11KV Thungabdra (24Hrs) 308313140201 11189978 Rural Domestic 19-05-2019 09:11:18 Power Outage
131 KURNOOL ADONI PATTIKONDA AE DEVANAKONDA 33/11 KV Devanakonda SS 11KV Karivemula 308334140103 11193136 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 08:30:58 Power Outage
132 KURNOOL ADONI PATTIKONDA AE PATHIKONDA(R) 33/11 KV Jonnagiri SS 11KV Jonnagiri 308334240302 X0478400 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 12:24:07 Power Outage
133 KURNOOL ADONI PATTIKONDA AE PATHIKONDA(R) 33/11 KV Maddikera SS 11KV Peravali 308334240102 11192685 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:45:00 Power Outage
134 KURNOOL ADONI PATTIKONDA AE PATHIKONDA(R) 33/11 KV Tuggali SS 11KV Aminabad 308334240202 11191724 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:00:56 Power Outage
135 KURNOOL ADONI YEMMIGANUR GONEGONDLA 33/11 KV Errabadu SS 11KV Yerrabadu 308323540203 11192618 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 11:48:35 Power Outage
136 KURNOOL ADONI YEMMIGANUR GONEGONDLA 33/11KV Ganjahalli Sub Station 11KV Ganjahalli feeder 308323540501 17032795 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:36:10 Power Outage
137 KURNOOL ADONI YEMMIGANUR GONEGONDLA 33/11KV Ganjahalli Sub Station 11KV I Konda feeder 308323540503 17032850 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:36:08 Power Outage
138 KURNOOL ADONI YEMMIGANUR YEMMIGANUR RURALS 33/11 KV Gudekal SS 11KV Masumandoddi 308323240104 11193823 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 12:29:48 Power Outage
139 KURNOOL DHONE BANGANAPALLI B.PALLI (R) 33/11 KV Nandavaram SS 11KV CHERUVUPALLI 308521140201 11191620 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 08:24:46 Power Outage
140 KURNOOL DHONE BANGANAPALLI B.PALLI (R) 33/11 KV Palukuru SS 11kv RAMAKRISHNAPURAM 308521140101 11192208 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 09:13:11 Power Outage
141 KURNOOL DHONE BETHAMCHERLA BCHERLARURL 33/11 KV Sankalapuram SS 11KV Muddavaram 308512240303 11191663 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 14:14:12 Power Outage
142 KURNOOL DHONE BETHAMCHERLA BCHERLARURL 33/11KV Yembai Sub Station 11KV RUDRAVARAM 308512240501 17032890 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 14:51:14 Power Outage
143 KURNOOL DHONE BETHAMCHERLA BCHERLATOWN 33/11 KV Bethamcherla SS 11KV MAIN ROAD 308512140101 11196701 Urban Mixed 19-05-2019 17:39:10 Power Outage
144 KURNOOL DHONE DHONE DHONERURAL 33/11 KV Dhone SS 11KV L Banda 308511140104 11199122 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 14:16:49 Power Outage
145 KURNOOL DHONE DHONE KRISHNAGIRI 33/11 KV Kambalapadu SS 11KV Madapuram 308511240204 11192642 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 13:55:36 Power Outage
146 KURNOOL KURNOOL ATMAKURU ATMAKUR RURALS 33/11 KV Gokavaram SS 11KV Sivapuram 308153240403 11191836 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 09:04:01 Power Outage
147 KURNOOL KURNOOL GUDUR BELAGAL 33/11 KV Kothakota SS 11KV Erladinne 308147240302 11195581 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:14:57 Power Outage
148 KURNOOL KURNOOL GUDUR BELAGAL 33/11 KV Kothakota SS 11KV T B DAM 308147240305 11193276 Rural RWS 19-05-2019 17:14:53 Power Outage
149 KURNOOL KURNOOL GUDUR BELAGAL 33/11 KV Kothakota SS 11KV Sunkesula 308147240304 11193222 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:14:55 Power Outage
150 KURNOOL KURNOOL GUDUR KODUMUR 33/11 KV Pulakurthy SS 11KV Pulakurthi 308147340303 X0477094 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:35:33 Power Outage
151 KURNOOL KURNOOL KURNOOL OPERATION KALLUR 33/11 KV C.Tekur SS 11KV Tadakanapalli 308122340206 11193945 Rural Pure Agl 19-05-2019 12:02:47 Power Outage
152 KURNOOL KURNOOL KURNOOL OPERATION KURNOOL RURALS 33/11 KV G.S.Varam SS 11KV Ulchala 308122540202 11193229 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:02:49 Power Outage
153 KURNOOL KURNOOL KURNOOL OPERATION KURNOOL RURALS 33/11 KV G.S.Varam SS 11KV Nidjur 308122540204 11193414 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:03:12 Power Outage
154 KURNOOL KURNOOL KURNOOL OPERATION KURNOOL RURALS 33/11 KV G.S.Varam SS 11KV Industial WW (G S VARAM) 308122540201 11193422 Rural Ind Express 19-05-2019 17:27:55 Power Outage
155 KURNOOL KURNOOL KURNOOL OPERATION KURNOOL RURALS 33/11 KV Military Hospital SS 11KV Gargeyapuram 308122540304 11191556 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 12:02:37 Power Outage
156 KURNOOL KURNOOL KURNOOL OPERATION KURNOOL RURALS 33/11 KV Narnoor SS 11KV B T Padu 308122640203 11192646 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:39:45 Power Outage
157 KURNOOL KURNOOL KURNOOL OPERATION ORVAKAL 33/11 KV Kalwabugga SS 11KV Komarolu 308122640302 11193711 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 10:00:45 Power Outage
158 KURNOOL KURNOOL NANDIKOTKUR JUPADU BUNGLOW 33/11 KV Mandlem SS 11KV Baskarapuram 308134140301 11192351 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:57:53 Power Outage
159 KURNOOL KURNOOL NANDIKOTKUR NDK RURALS 33/11 KV Midthur SS 11KV MIDTHUR 308134340201 11192647 Rural Domestic 19-05-2019 17:38:13 Power Outage
160 KURNOOL KURNOOL NANDIKOTKUR NDK RURALS 33/11 KV Pagidyala SS 11KV PAGIDYALA 308134340101 11194261 Rural Domestic 19-05-2019 08:13:45 Power Outage
161 KURNOOL KURNOOL NANDIKOTKUR NDK RURALS 33/11 KV Pagidyala SS 11KV Prathakota 308134340104 11193475 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 08:13:43 Power Outage
162 KURNOOL NANDYAL ALLAGADDA GOSPADU 33/11 KV Gospadu SS 11KV M C Kunta 308223640103 11193978 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 09:51:06 Power Outage
163 KURNOOL NANDYAL ALLAGADDA RUDRAVARAM 33/11 KV Rudravaram SS 11KV Chandaluru 308223340103 11191662 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 13:49:22 Power Outage
164 KURNOOL NANDYAL KOILKUNTLA KOILAKUNTLA 33/11 KV Gulladurthy SS 11KV Gulladurthy 308235140201 11192080 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 08:59:44 Power Outage
165 KURNOOL NANDYAL KOILKUNTLA KOLIMIGUNDLA 33/11 KV Sanjamala SS 11KV Mudigedu 308235240104 11192535 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 10:59:53 Power Outage
166 KURNOOL NANDYAL NANDYAL-CCO BANDI_ATMAKUR 33/11 KV B.Atmakur SS 11KV Singavaram 308212440104 11192498 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:14:42 Power Outage
167 NELLORE ATMAKURU ATMAKURU A. SAGARAM 33/11KV Anantha sagaram Sub Station 11KV Gowravaram 304421340103 11190707 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 13:55:33 Power Outage
168 NELLORE ATMAKURU ATMAKURU ATMAKURU RURALS 33/11 KV Vasili SS 11KV Kolagatla 304421240402 14194367 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:31:28 Power Outage
169 NELLORE GUDUR GUDUR CHILLAKUR 33/11KV Chillakur Sub Station 11 KV Thikkavaram 304111440103 11193686 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 12:35:18 Power Outage
170 NELLORE GUDUR GUDUR GUDUR RURALS-I 33/11KV Mittathmakur Sub Station 11KV Giddaluru 304111340202 11193557 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:22:11 Power Outage
171 NELLORE GUDUR GUDUR GUDUR RURALS-II 33/11KV Gollapalli Sub Station 11KV Nindali 304111340401 11194232 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 15:14:06 Power Outage
172 NELLORE GUDUR KOTA CHITTAMURU 33/11KV Eswaravaka Sub Station 11KV Eswara Vaaka (Express) 304121340402 X0660022 Rural Domestic 19-05-2019 17:24:09 Power Outage
173 NELLORE GUDUR KOTA VAKADU 33/11KV Kondur Sub Station 11 KV Thupilipalem Express 304121240301 AP921060 Rural Domestic 19-05-2019 17:36:55 Power Outage
174 NELLORE GUDUR KOTA VAKADU 33/11KV Kondur Sub Station 11 KV Konduru Exp 304121240303 X0478286 Rural Domestic 19-05-2019 12:05:05 Power Outage
175 NELLORE KAVALI KALIGIRI VINJAMURU 33/11KV Gundemadakala Sub Station 11KV GUNDEMADAKALA 304241440303 X0661401 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 06:03:47 Power Outage
176 NELLORE KAVALI KAVALI KAVALI RURALS 33/11KV Annagaripalem Sub Station 11KV Anngaripalem 304231340202 AP920633 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:37:28 Power Outage
177 NELLORE KAVALI KOVUR KOVUR RURALS 33/11 KV VENKATESWARAPURAM SS 11KV Padugupadu 304321140204 X0477178 Rural Ind Express 19-05-2019 17:05:56 Power Outage
178 NELLORE KAVALI N.R.PALEM ALLURU-NRP 33/11 KV North Mopuru SS NORTH AMULURU NORTH MOPUR INDL 304251140102 AP916337 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:37:33 Power Outage
179 NELLORE NAIDUPETA NAIDUPETA NAIDUPETA TOWN 33/11KV Naidupet Sub Station 11KV AGRAHARAPETA FEEDER 304611240105 11190683 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 10:09:54 Power Outage
180 NELLORE NAIDUPETA NAIDUPETA OZILI 33/11KV Kurugonda Sub Station 11KV MANAMALA FEEDER 304611340305 11191127 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 09:03:27 Power Outage
181 NELLORE NAIDUPETA SULLURPETA D.V.SATRAM 33/11KV D.V.Sathram Sub Station 11KV DV Satram (MHQ) 304621340104 11192133 Urban Mixed 19-05-2019 08:02:48 Power Outage
182 NELLORE NAIDUPETA SULLURPETA D.V.SATRAM 33/11KV D.V.Sathram Sub Station 11KV D V Satram (MHQ) 304621340101 11192133 Rural MHQ 19-05-2019 08:02:48 Power Outage
183 NELLORE NAIDUPETA SULLURPETA D.V.SATRAM 33/11KV D.V.Sathram Sub Station 11KV Akkarapaka 304621340103 11193199 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:32:42 Power Outage
184 NELLORE NAIDUPETA SULLURPETA SULLURPETA RURALS 33/11 KV Kotapoluru SS 11KV KOTAPOLUR FEEDER 304621240401 X0478270 Urban Mixed 19-05-2019 17:19:13 Power Outage
185 NELLORE NAIDUPETA SULLURPETA SULLURPETA TOWN 33/11KV Mannemuthuru Sub Station 11KV DOS 304621140203 11191839 Urban Mixed 19-05-2019 08:11:40 Power Outage
186 NELLORE NELLORE RURALS INDUKURPETA C AND O KOTHURU 33/11KV Indukurpet Sub Station 11KV Potlapudi 304521240201 11193707 Rural Pure Agl 19-05-2019 10:15:24 Power Outage
187 NELLORE NELLORE RURALS INDUKURPETA C AND O KOTHURU 33/11KV Lebur Sub Station 11KV Pallipadu 304521240302 11193523 Rural Pure Agl 19-05-2019 16:23:30 Power Outage
188 NELLORE NELLORE RURALS NELLORE RURALS NLR RUR-2 33/11KV Devarapalem SS 11KV Narayana college Deverapalem 304511340302 AP920775 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:38:21 Power Outage
189 NELLORE NELLORE RURALS NELLORE RURALS VENKATACHALAM C-O 33/11KV Kasumur Sub Station 11KV Kuricherlapadu AGL Kandalapdu AGL 304511540303 11193277 Rural Pure Agl 19-05-2019 17:36:51 Power Outage
190 NELLORE NELLORE RURALS PODALAKUR C AND O PODALAKUR 33/11KV P.G.Patnam Sub Station 11KV Bathalapalli 304531340202 X0661379 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 14:54:55 Power Outage
191 NELLORE NELLORE RURALS PODALAKUR C AND O PODALAKUR 33/11KV Podalakur Sub Station 11KV Podalakur Industrial 304531340101 11191011 Rural Ind Express 19-05-2019 14:34:35 Power Outage
192 ONGOLE ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV Ballikurava Sub Station 11KV BALLIKURAVA_TOWN 303411340102 X0659938 Rural MHQ 19-05-2019 17:30:51 Power Outage
193 ONGOLE ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV Ballikurava Sub Station 11KV CHENNUPALLI 303411340103 X0326514 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:06:36 Power Outage
194 ONGOLE ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV Ballikurava Sub Station 11KV BALLIKURAVA_RURAL 303411340101 11192301 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:30:47 Power Outage
195 ONGOLE ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV Ballikurava Sub Station 11 KV NBK Padu 303411340104 11192296 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:30:46 Power Outage
196 ONGOLE ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV Kopperapadu Sub Station 11KV KUKATLAPALLY 303411340201 11189680 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:25:57 Power Outage
197 ONGOLE ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Nagarajupalli SS 11KV Nagarajupalli11KV 303621140202 14197517 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 09:53:01 Power Outage
198 ONGOLE ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Nagarajupalli SS 11KVDwarakapadu 303621140201 15194365 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:55:45 Power Outage
199 ONGOLE ADDANKI MARTUR S.MAGULURU 33/11KV PUTTAVARIPALEM SS 11KV PUTTAVARIPALEM 303621240201 17147859 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:28:52 Power Outage
200 ONGOLE ADDANKI MARTUR S.MAGULURU 33/11KV PUTTAVARIPALEM SS 11KV RAMIREDDY PALEM 303621240202 17123881 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:28:52 Power Outage
201 ONGOLE CHIRALA CHIRALA CHIRALARURALS 33/11 KV Eepurupalem Sub Station 11KV APSIDC (EPURUPALEM) 303441240201 X0659916 Rural Lift Irrigation 19-05-2019 14:02:57 Power Outage
202 ONGOLE CHIRALA PARCHOOR INKOLLU 33/11 KV Inkollu Sub Station 11KV EMILARE 303421340101 X0661275 Rural Lift Irrigation 19-05-2019 14:03:39 Power Outage
203 ONGOLE CHIRALA PARCHOOR KARAMCHEDU 33/11 KV Swarna Sub Station 11KV TARAKARAMA LI 303421240202 X0478225 Rural Lift Irrigation 19-05-2019 13:39:29 Power Outage
204 ONGOLE CHIRALA VETAPALEM CHINNAGANJAM 33/11 KV Chinnaganjam Sub Station 11KV APSIDC 303431240101 X0659810 Rural Lift Irrigation 19-05-2019 13:53:51 Power Outage
205 ONGOLE CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM RURALS 33/11 KV Chellareddypalem Sub Station 11KV CHALLAREDDYPALEM RURAL 303431340302 X0659914 Rural Pure Agl 19-05-2019 14:05:30 Power Outage
206 ONGOLE KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11 KV Oguru Sub Station 11KV PALUKURU GANIGUNTA 303511240302 X0659926 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 07:13:38 Power Outage
207 ONGOLE KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11 KV K Agraharam Sub Station 11KV BALI REDDYPALEM 303511340203 11194946 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:10:41 Power Outage
208 ONGOLE KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11 KV Ponnalur Sub Station 11KN PONNALUR TOWN 303511340101 11191182 Rural MHQ 19-05-2019 16:18:44 Power Outage
209 ONGOLE KANDUKUR KANDUKUR RURALS L.SAMUDRAM 33/11 KV Lingasamudram Sub Station 11KV MOGILICHERLA 303512240102 X0477369 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 15:37:59 Power Outage
210 ONGOLE KANDUKUR KANDUKUR RURALS V.V.PALEM 33/11 KV Naladalapur Sub Station 11KV SINGAMNENIPALLI 303512340302 X0661239 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 08:08:22 Power Outage
211 ONGOLE KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV Pakala Sub Station 11KV PAKALA TOWN 303521140201 03029479 Rural SS Head Quarters 19-05-2019 15:29:17 Power Outage
212 ONGOLE KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KVChakicherla Sub Station 11 KV INDUSTRIAL (KARLAPALEM AQUA) 303521340305 X0661168 Rural Ind Express 19-05-2019 15:49:25 Power Outage
213 ONGOLE KANIGIRI DARSI DARSI RURALS 33/11 KV Botlapalem Sub Station 11KV BOTLAPALEMAGL 303121140302 15191420 Rural Pure Agl 19-05-2019 08:58:26 Power Outage
214 ONGOLE KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Edara SS 11KV Ayodhyanagar 303121340501 14197484 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:31:07 Power Outage
215 ONGOLE KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Mundlamur Sub Station 11KV MUNDLAMURU 303121340104 X0477345 Rural MHQ 19-05-2019 17:29:11 Power Outage
216 ONGOLE KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Mundlamur Sub Station 11KV MUNDLAMURUAGL 303121340103 14195308 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:34:28 Power Outage
217 ONGOLE KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Dosakayalapadu Sub Station 11KV D K PADU AGL 303121240304 11195192 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 15:00:24 Power Outage
218 ONGOLE KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Nagambotlapalem Sub Station 11KV Lakkavaram 303121240403 X0659831 Rural Pure Agl 19-05-2019 11:00:32 Power Outage
219 ONGOLE KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11KV Lakkavaram SS 11KV Lakkavaram AGL 303121241201 15194386 Rural Pure Agl 19-05-2019 17:35:15 Power Outage
220 ONGOLE KANIGIRI KANIGIRI H.M.PADU 33/11 KV TR Palli Sub Station 11KV Vemulapadu TR Palli Bounched 303131340102 X0477356 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 15:19:20 Power Outage
221 ONGOLE KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI TOWN 33/11 KV Kanigiri Sub Station 11KV KANIGIRITOWN1 303131140102 11193892 Urban Mixed 19-05-2019 17:27:56 Power Outage
222 ONGOLE KANIGIRI KANIGIRI P.C.PALLI 33/11 KV Guntupalli Sub Station 11KV Guntupalli 303131240401 11189605 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:37:56 Power Outage
223 ONGOLE KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Mogullur Sub Station 11KV PADMAPURAMAGL 303132340303 11194849 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:31:20 Power Outage
224 ONGOLE KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Rallapalli Sub Station 11KV vedullacheru 303132340201 X0326531 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 14:56:36 Power Outage
225 ONGOLE MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV PEDDOBINENIPALLI SS 11KV P O PALLI + 11 KV C O PALLI FEEDER 303211140401 X0661305 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:34:46 Power Outage
226 ONGOLE MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV Ravipadu Sub Station 11KV RAVIPADU TOWN 303211140103 17009712 Rural SS Head Quarters 19-05-2019 17:34:48 Power Outage
227 ONGOLE MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV Ravipadu Sub Station 11KV SALAKALAVEEDU 303211140101 X0659960 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:34:50 Power Outage
228 ONGOLE MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV Ravipadu Sub Station 11KV RAVIPADU RURALS 303211140102 X0659961 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:34:44 Power Outage
229 ONGOLE MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Komarolu Sub Station 11KV SURAVARIPALLI KOMAROLU RURAL 303241240103 X0659455 Rural MHQ 19-05-2019 17:39:08 Power Outage
230 ONGOLE MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Komarolu Sub Station 11KV KOMAROLE TOWN 303241240102 11193360 Rural MHQ 19-05-2019 17:39:03 Power Outage
231 ONGOLE MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Komarolu Sub Station 11KV CHINTALAPALLI 303241240101 11194007 Rural MHQ 19-05-2019 17:39:08 Power Outage
232 ONGOLE MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Reddycherla Sub Station 11KV REDDYCHERLA TOWN 303241240301 14194085 Rural MHQ 19-05-2019 17:39:03 Power Outage
233 ONGOLE MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Reddycherla Sub Station 11KV MULAPALLI 303241240303 03029484 Rural MHQ 19-05-2019 17:39:00 Power Outage
234 ONGOLE MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Taticherla Motu Sub Station 11KV thaticherla town 303241240203 14194152 Rural MHQ 19-05-2019 17:39:09 Power Outage
235 ONGOLE MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Taticherla Motu Sub Station 11KV NAGIREDDYPALLI 303241240204 14195224 Rural MHQ 19-05-2019 15:43:01 Power Outage
236 ONGOLE MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Taticherla Motu Sub Station 11KV THATICHERLA RURAL 303241240202 11195979 Rural MHQ 19-05-2019 17:39:08 Power Outage
237 ONGOLE MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Taticherla Motu Sub Station 11KV NALLAGATLA 303241240201 11194936 Rural MHQ 19-05-2019 17:39:07 Power Outage
238 ONGOLE MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KVRajupalem Sub Station 11KV MUKTAPURAM RAJUPALEM TOWN 303241240402 X0659942 Rural MHQ 19-05-2019 17:39:07 Power Outage
239 ONGOLE MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KVRajupalem Sub Station 11KV DWARAKACHERLA 303241240401 X0659941 Rural MHQ 19-05-2019 17:39:00 Power Outage
240 ONGOLE MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV SR Peta Sub Station 11KV KOMMUNOOR DODDAMPALLI SR PETA TOWN 303241440201 11192903 Rural MHQ 19-05-2019 15:18:52 Power Outage
241 ONGOLE MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11 KV Anumalaveedu Sub Station 11KV RAMAPURAM FEEDER 303241340303 15194405 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:45:21 Power Outage
242 ONGOLE MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11KV Yadavalli SS 11KV YADAVALLI FEEDER 303241340501 15192075 Rural SS Head Quarters 19-05-2019 17:39:04 Power Outage
243 ONGOLE MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV BODICHERLA (BHUPATHI PALLI)SS 11KV BONDALAPADU 303221340501 X0659866 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:32:00 Power Outage
244 ONGOLE MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV P Araveedu Sub Station 11 KV GOBBURU FEEDER 303221240101 X0659900 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:25:33 Power Outage
245 ONGOLE MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV P Araveedu Sub Station 11KV SIVAPURAM FEEDER 303221240103 15191078 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:27:00 Power Outage
246 ONGOLE MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Puchakayalapalli Sub Station 11KV GUNDAMCHERLA FEEDER 303221240302 X0659927 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 14:14:20 Power Outage
247 ONGOLE MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Tarlupadu Sub Station 11KV CHENNAREDDYPALLI 303221440101 11190972 Rural Pure Agl 19-05-2019 10:55:23 Power Outage
248 ONGOLE MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Ummareddypalli Sub Station 11KV CHENNA REDDY PALLI FEEDER 303221440203 11190972 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 10:55:23 Power Outage
249 ONGOLE MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Ummareddypalli Sub Station 11KV TADIVARI PALLI FEEDER 303221440201 X0661306 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:32:11 Power Outage
250 ONGOLE MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Ummareddypalli Sub Station 11KV UMMAREDDY PALLI FEEDER 303221440202 11192204 Rural SS Head Quarters 19-05-2019 17:32:49 Power Outage
251 ONGOLE MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Ummareddypalli Sub Station 11KV GOLLA PALLI FEEDER 303221440204 15191173 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:34:49 Power Outage
252 ONGOLE MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Marrivemula Sub Station 11KV MARRIVEMULA 303231140701 X0659897 Rural Domestic 19-05-2019 17:27:20 Power Outage
253 ONGOLE MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Ayyambotlapalli Sub Station 11KV AYYAMBOTLAPALLI R + GANGAPALEM 303231340401 X0661337 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:38:52 Power Outage
254 ONGOLE MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Ayyambotlapalli Sub Station 11KV AYYAMBOTLAPALLI T + RAMASMUDRAM 303231340402 11192218 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:38:55 Power Outage
255 ONGOLE ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV Mattigunta Sub Station 11KV L I SCHEME 303322240501 X0659929 Rural Lift Irrigation 19-05-2019 13:57:37 Power Outage
256 ONGOLE ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 kV Cheruvukommupalem SS 11KV CHERUVUKOMMUPALEM AGL 303322440405 14195362 Rural Pure Agl 19-05-2019 16:58:21 Power Outage
257 ONGOLE ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Tangutur Sub Station 11KV KARUMANCHI(MALLAVARAPPADU) 303322540105 11193597 Rural Pure Agl 19-05-2019 16:55:59 Power Outage
258 ONGOLE ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Tangutur Sub Station 11KV JAMMULAPALEM AGL 303322540104 X0477368 Rural Pure Agl 19-05-2019 16:55:40 Power Outage
259 ONGOLE ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Velagapudi Sub Station 11KV ANANTHAVARAM-I 303322540201 14194140 Rural Ind Express 19-05-2019 17:33:16 Power Outage
260 ONGOLE ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR RURALS 33/11 KV M Nidamanur Sub Station 11KV MARLAPADU AGL 303322540301 X0659854 Rural Pure Agl 19-05-2019 12:01:30 Power Outage
261 ONGOLE ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR RURALS 33/11 KV M Nidamanur Sub Station 11KV PONDURU AGL 303322540305 14194133 Rural Pure Agl 19-05-2019 17:35:55 Power Outage
262 TIRUPATI CHITTOOR RURALS CHITTOOR RURAL-I YADAMARY 33/11 KV BUDITHIREDDYPALLI SUB STATION 11KV Swamyreddypalle 305611340304 AP920782 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:37:20 Power Outage
263 TIRUPATI CHITTOOR RURALS CHITTOOR RURAL-I YADAMARY 33/11 KV Jodichinthala SUB STATION 11KV Yadamari 305611340101 X0477627 Rural MHQ 19-05-2019 13:51:28 Power Outage
264 TIRUPATI CHITTOOR RURALS PALAMANER BAIREDDIPALLE 33/11 KV Peddapuram SUB STATION 11KV Lakkana palli 305631340403 X0477644 Rural SS Head Quarters 19-05-2019 17:14:35 Power Outage
265 TIRUPATI CHITTOOR RURALS PALAMANER GANGAVARAM 33/11 KV Pathikonda SUB STATION 11KV Bellamadugu (JKR Palli) 305631240206 11193196 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 13:08:15 Power Outage
266 TIRUPATI CHITTOOR RURALS PALAMANER PALAMANER RURAL 33/11 KV Kadirimadugu SUB STATION 11KV M Kotur 305631340104 14197441 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:01:30 Power Outage
267 TIRUPATI CHITTOOR RURALS PALAMANER V.KOTA 33/11 KV Kasturinagaram SUB STATION 11KV Mavatoor Kaigal 305631540101 X0477740 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:08:38 Power Outage
268 TIRUPATI CHITTOOR TOWN CHITTOOR CCO AVALKONDA 33/11 KV Avalakonda SUB STATION 11KV ALPuram 305121140101 15191137 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:30:47 Power Outage
269 TIRUPATI CHITTOOR TOWN CHITTOOR CCO PUTHALAPATTU 33/11 KV Petamitta SUB STATION 11KV Thalapula palli Petamitta 305121440102 11189616 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 12:32:37 Power Outage
270 TIRUPATI CHITTOOR TOWN CHITTOOR RURAL-III KOTHAPALLE 33/11 KV Kothapalli SUB STATION 11KV Kothapalle 305112140303 11191325 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:26:13 Power Outage
271 TIRUPATI MADANAPALE MULAKALACHERVU B KOTHAKOTA 33/11 KV B.Kothakota SUB STATION 11KV B Kothakota Town 305213140102 X0476109 Rural MHQ 19-05-2019 17:24:36 Power Outage
272 TIRUPATI MADANAPALE MULAKALACHERVU B KOTHAKOTA 33/11 KV NayanaBavi SUB STATION 11 Kv Nayanibavi+Chinnapalli(Bunched) 305213140302 11190340 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 13:05:18 Power Outage
273 TIRUPATI MADANAPALE MULAKALACHERVU PEDDATHIPPASAMUDRAM 33/11 KV P.T.M SUB STATION 11KV Town 305212440202 15191073 Rural MHQ 19-05-2019 17:35:22 Power Outage
274 TIRUPATI MADANAPALE PUNGANUR CCO CHOWDEPALLE 33/11 KV Chowdepalle SUB STATION 11KV Setty peta 305221140103 11193613 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:37:57 Power Outage
275 TIRUPATI MADANAPALE PUNGANUR CCO PUNGANUR 33/11 KV Nakkabanda SS 11KV Kallu palli 305221440403 X0476563 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:33:15 Power Outage
276 TIRUPATI MADANAPALE PUNGANUR CCO PUNGANUR CCO 33/11 KV N.S.PETA SS 11KV Melamdoddi 305221440504 11192420 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:18:13 Power Outage
277 TIRUPATI MADANAPALE PUNGANUR CCO PUNGANUR CCO 33/11 KV Sugalimitta SUB STATION 11KV Nethigutlapalli 305221440205 17032820 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:38:58 Power Outage
278 TIRUPATI MADANAPALE RURAL-MADANAPALLI NIMMANAPALLE 33/11 KV Reddyvaripalle SUB STATION 11KV Bhumulagadda 305213440306 15191084 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:56:02 Power Outage
279 TIRUPATI PILERU KALIKIRI GURRAMKONDA 33/11 KV MARRIMAKULA PALLI SS 11KV Amilepalli 305721140603 15191322 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:41:39 Power Outage
280 TIRUPATI PILERU KALIKIRI GURRAMKONDA 33/11 KV MARRIMAKULA PALLI SS 11KV Singamvaripalli 305721140602 X0476364 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 14:54:07 Power Outage
281 TIRUPATI PILERU KALIKIRI KALAKADA 33/11 KV Kadirayanicheruvu SUB STATION 11KV Enugondapalem 305213440101 X0476379 Rural Pure Agl 19-05-2019 17:25:04 Power Outage
282 TIRUPATI PILERU KALIKIRI VALMIKIPURAM 33/11 KV Chinthaparthi SUB STATION 11KV Chintaparthy SS Hq 305731440101 11190418 Rural SS Head Quarters 19-05-2019 09:32:58 Power Outage
283 TIRUPATI PILERU PILER CCO GARNIMITTA 33/11 KV Nuthanakalva SUB STATION Mekalavaripalli N Kalava SS HQ 305721140401 X0476430 Rural SS Head Quarters 19-05-2019 15:59:41 Power Outage
284 TIRUPATI PILERU PILER CCO PILER 33/11 KV REGALLU SUBSTATION 11KV Kammapalli +kadamvaripalli 305711340201 X0477434 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:06:27 Power Outage
285 TIRUPATI PILERU PILER CCO PILER RURAL 33/11 KV Thalapula SUB STATION 11KV JANDLA 305711240303 X0476589 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:39:46 Power Outage
286 TIRUPATI PILERU PILER RURALS CHINNAGOTTIGALLU 33/11 KV Bakarapeta SUB STATION 11KV CHITTECHERLA 305712140103 11193976 Rural Pure Agl 19-05-2019 08:15:28 Power Outage
287 TIRUPATI PILERU PILER RURALS SOMALA 33/11 KV Pedda Upparapalle SUB STATION 11KV ANNEMMAGARIPALLI 305712340604 14195354 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:21:21 Power Outage
288 TIRUPATI PILERU PILER RURALS SOMALA 33/11 KV Pedda Upparapalle SUB STATION 11 KV AVULAPALLI 305712340603 11189650 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 11:20:18 Power Outage
289 TIRUPATI PUTTUR KARVETINAGAR CCO KARVETI NAGARAM 33/11 KV Annur SUB STATION 11KV Alathur 305331340102 APS39429 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:05:39 Power Outage
290 TIRUPATI PUTTUR KARVETINAGAR CCO KARVETI NAGARAM 33/11 KV Annur SUB STATION 11KV Oceanic Industrial 305331340105 X0477858 Rural Ind.Dedicated 19-05-2019 17:07:08 Power Outage
291 TIRUPATI PUTTUR KARVETINAGAR CCO KARVETI NAGARAM 33/11 KV Annur SUB STATION 11KV Derakandriga 305331340101 X0477860 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:07:20 Power Outage
292 TIRUPATI PUTTUR KARVETINAGAR CCO KARVETI NAGARAM 33/11 KV Annur SUB STATION 11KV Kesavakuppam 305331340103 11193871 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:07:10 Power Outage
293 TIRUPATI PUTTUR KARVETINAGAR CCO KARVETI NAGARAM 33/11 KV Annur SUB STATION 11KV Annur SSHQ 305331340106 X0476467 Rural SS Head Quarters 19-05-2019 17:07:13 Power Outage
294 TIRUPATI PUTTUR KARVETINAGAR CCO KARVETI NAGARAM 33/11 KV Karvetinagar SUB STATION 11KV Padmasarasu 305331340201 11189883 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:07:08 Power Outage
295 TIRUPATI PUTTUR KARVETINAGAR CCO KARVETI NAGARAM 33/11 KV Karvetinagar SUB STATION 11KV Kodandaramapuram 305331340203 11189720 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 11:37:38 Power Outage
296 TIRUPATI PUTTUR KARVETINAGAR CCO KARVETI NAGARAM 33/11 KV Karvetinagar SUB STATION 11KV Karvet Nagaram MHQ 305331340202 11193147 Rural MHQ 19-05-2019 17:07:08 Power Outage
297 TIRUPATI PUTTUR KARVETINAGAR CCO KARVETI NAGARAM 33/11 KV Kethu MahaRajapuram SUB STATION 11KV Gollakandriga SS HQ 305331340403 X0476642 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:07:11 Power Outage
298 TIRUPATI PUTTUR KARVETINAGAR CCO VEDURUKUPPAM 33/11 KV Kondakindapalle SUB STATION 11KV Boppalamadugu(Bommaiahpalli) 305331240201 11189606 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 10:57:58 Power Outage
299 TIRUPATI PUTTUR KARVETINAGAR CCO VEDURUKUPPAM 33/11 KV Vedurukuppam SUB STATION 11KV Kommaragunta Industrial 305331240501 11194189 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:33:35 Power Outage
300 TIRUPATI PUTTUR NAGALAPURAM OPERATION VARADAIAHPALEM 33/11 KV Chinnapandur SUB STATION 11KV V R Kandriga 305311440103 11193692 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 12:02:30 Power Outage
301 TIRUPATI PUTTUR PUTTUR OPERATION VADAMALAPETA 33/11KV PADIREDU SS 11KV PADIREDU SSHQ 305341240503 14194090 Rural SS Head Quarters 19-05-2019 17:28:14 Power Outage
302 TIRUPATI PUTTUR PUTTUR OPERATION VADAMALAPETA 33/11KV PADIREDU SS 11KV Padiredu Rural 305341240501 X0476526 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:34:16 Power Outage
303 TIRUPATI TIRUPATI RURALS CHANDRAGIRI CHANDRAGIRI RURAL 33/11 KV A.Rangampeta SUB STATION 11KV Kalyanidam 305431240101 11193157 Rural Domestic 19-05-2019 12:41:26 Power Outage
304 TIRUPATI TIRUPATI RURALS CHANDRAGIRI CHANDRAGIRI RURAL 33/11 KV Agarala SUB STATION 11KV Mungilipatu 305431240203 X0476497 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:31:56 Power Outage
305 TIRUPATI TIRUPATI RURALS PAKALA PAKALA OPERATION 33/11 KV Achamma Agraharam SUB STATION 11KV Vaddiaplli Linganapalli 305411240102 X0476391 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:30:48 Power Outage
306 TIRUPATI TIRUPATI RURALS SRIKALAHASTI OPERATION B.N.KANDRIGA 33/11 KV B.N.kandriga SUB STATION 11KV Talarivetu 305421440103 11190950 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 11:04:32 Power Outage
307 TIRUPATI TIRUPATI RURALS SRIKALAHASTI OPERATION CCO,SRIKALAHASTHI 33/11 KV BHARADWAJA SUB STATION 11KV SannidhiVeedhi 305421340202 11193548 Urban Mixed 19-05-2019 11:36:01 Power Outage
308 TIRUPATI TIRUPATI RURALS SRIKALAHASTI RURAL K.V.B. PURAM 33/11 KV Arai SUB STATION 11KV Arai 305422240104 AP921017 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:35:11 Power Outage
309 TIRUPATI TIRUPATI RURALS SRIKALAHASTI RURAL K.V.B. PURAM 33/11 KV K.V.B.Puram SUB STATION 11KV KATRAPALLI 305422240202 AP920672 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 16:11:09 Power Outage
310 TIRUPATI TIRUPATI RURALS SRIKALAHASTI RURAL YERPEDU OPERATION 33/11 KV RAJULAPALEM Sub-Station 11KV Amudur 305422140403 15194384 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:27:21 Power Outage
311 VIJAYAWADA GUDIVADA HANUMAN JUNCTION TELEPROLU 33/11KV Pedaoutpalli SubStation 11KV HITECH 301131440104 11190222 Rural Ind Express 19-05-2019 11:18:43 Power Outage
312 VIJAYAWADA GUDIVADA KAIKALURU KAIKALURU TOWN 33/11KV Kaikalur SubStation 11KV KAIKALURU TOWN-2 301141140106 11191884 Urban Mixed 19-05-2019 12:13:32 Power Outage
313 VIJAYAWADA GUDIVADA KAIKALURU MANDAVALLI 33/11KV Rudrapaka SubStation 11KV Unikili 301111340103 11192233 Rural Domestic 19-05-2019 12:28:58 Power Outage
314 VIJAYAWADA GUNADALA GUNADALA NUNNA 33/11KV Surampalli SubStation 11KV Surampalli 301511340204 X0477950 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:38:44 Power Outage
315 VIJAYAWADA MACHILIPATNAM PEDANA PEDANA 33/11KV Chevendra SubStation 11KV Chevendra 301221240101 X0660798 Rural SS Head Quarters 19-05-2019 17:36:15 Power Outage
316 VIJAYAWADA MACHILIPATNAM PEDANA PEDANA 33/11KV Chevendra SubStation 11KV Chennuru 301221240102 X0478006 Rural Domestic 19-05-2019 17:36:11 Power Outage
317 VIJAYAWADA NUZVIDU NUZVIDU TOWN MEERJAPURAM 33/11KV Kothapalli SS 11KV Asramam 301131140503 AP920808 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:33:42 Power Outage
318 VIJAYAWADA NUZVIDU VISSANNAPET CHATRAI 33/11KV Janardhanavaram SubStation 11KV Arugolanupeta 301631340503 X0477994 Rural Pure Agl 19-05-2019 16:58:10 Power Outage
319 VIJAYAWADA VUYYURU VUYYURU VUYYURU RURAL 33/11KV Katuru SubStation 11KV Kalavapamula 301731240102 X0660967 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:30:06 Power Outage