POWER OUTAGE FEEDERS IN VIJAYAWADA CIRCLE

Sl.No. Division SubDivision Section Sub Station Name Feeder Name Feeder Code Meter Number Feeders Class Time Status
1 GUDIVADA HANUMAN JUNCTION TELEPROLU 33/11KV Pedaoutpalli SubStation 11KV HITECH 301131440104 11190222 Rural Ind Express 19-05-2019 11:18:43 Power Outage
2 GUDIVADA KAIKALURU KAIKALURU TOWN 33/11KV Kaikalur SubStation 11KV KAIKALURU TOWN-2 301141140106 11191884 Urban Mixed 19-05-2019 12:13:32 Power Outage
3 GUDIVADA KAIKALURU MANDAVALLI 33/11KV Rudrapaka SubStation 11KV Unikili 301111340103 11192233 Rural Domestic 19-05-2019 12:28:58 Power Outage
4 GUNADALA GUNADALA NUNNA 33/11KV Surampalli SubStation 11KV Surampalli 301511340204 X0477950 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:38:44 Power Outage
5 MACHILIPATNAM PEDANA PEDANA 33/11KV Chevendra SubStation 11KV Chevendra 301221240101 X0660798 Rural SS Head Quarters 19-05-2019 17:36:15 Power Outage
6 MACHILIPATNAM PEDANA PEDANA 33/11KV Chevendra SubStation 11KV Chennuru 301221240102 X0478006 Rural Domestic 19-05-2019 17:36:11 Power Outage
7 NUZVIDU NUZVIDU TOWN MEERJAPURAM 33/11KV Kothapalli SS 11KV Asramam 301131140503 AP920808 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:33:42 Power Outage
8 NUZVIDU VISSANNAPET CHATRAI 33/11KV Janardhanavaram SubStation 11KV Arugolanupeta 301631340503 X0477994 Rural Pure Agl 19-05-2019 16:58:10 Power Outage
9 VUYYURU VUYYURU VUYYURU RURAL 33/11KV Katuru SubStation 11KV Kalavapamula 301731240102 X0660967 Rural (Agl+Domestic) 19-05-2019 17:30:06 Power Outage