APEPDCL HT Services Communication Status

Circle Name HT Services (Live) HT Services with Modem Communicating Services Power Outage Services Not Communicating Services No Modem Services
ANANTHAPUR 696 183 94 0 148 513
CRDA 459 261 136 0 293 198
GUNTUR 926 442 137 3 399 484
KADAPA 377 90 37 1 80 287
KURNOOL 535 203 116 0 139 332
NELLORE 641 296 131 0 291 345
ONGOLE 903 160 35 3 188 743
TIRUPATI 1069 267 105 3 233 802
VIJAYAWADA 1340 483 73 0 538 857
APEPDCL 6946 2385 864 10 2309 4561