APEPDCL HT Services Communication Status

Circle Name HT Services (Live) HT Services with Modem Communicating Services Power Outage Services Not Communicating Services No Modem Services
ANANTHAPUR 665 76 34 0 42 589
CRDA 440 108 72 0 37 332
GUNTUR 910 360 89 0 272 550
KADAPA 366 54 6 0 48 312
KURNOOL 528 118 68 0 49 410
NELLORE 623 133 83 0 52 490
ONGOLE 869 82 17 0 65 787
TIRUPATI 1033 148 49 0 99 885
VIJAYAWADA 1319 317 52 0 273 1002
APEPDCL 6753 1396 470 0 937 5357